Patronka ziemiaństwa: Patron Wielkopolskiego Oddziału PTZ

Za zgodą Prymasa ks. kardynała Józefa Glempa podczas pielgrzymki na Jasną Górę w dniu 20 kwietnia 1997 roku ustanowiono naszą Patronką, wówczas jeszcze błogosławioną, obecnie świętą Urszulę Ledóchowską. W tym właśnie miejscu na wielkim zjeździe ziemiaństwa w 1937 roku Matka Urszula mówiła o potrzebie wewnętrznego wyrobienia w celu sprostania narodowym i społecznym obowiązkom tego środowiska.

Św. Urszula urodziła się w 1865 roku w zasłużonej dla Polski rodzinie ziemiańskiej. W trudnych warunkach powołała do życia zgromadzenie sióstr Szarych Urszulanek przeznaczone do pracy wychowawczej i społecznej. Do końca Jej życia w 1939 roku skupiło ono około 900 sióstr w 35 domach. Jest dla nas przykładem owocnego działania w oparciu o ufność w Bogu, miłość Ojczyzny i bliźniego oraz wiarę w swoją misję. Jej grób znajduje się w domu macierzystym SS Urszulanek w Pniewach koło Poznania.

Modlitwa o wstawiennictwo świętej Urszuli, Patronki ziemian.

Boże Ojcze, dziękujemy Ci za świętą Urszulę, Patronkę ziemiaństwa, w której dałeś nam wzór owocnej pracy i wiernego podążania, mimo przeciwności, drogą Chrystusa Pana. Przez Jej wstawiennictwo prosimy Cię o łaskę wiary i nadziei, o umiłowanie chrześcijańskiej wartości oraz zachowanie w naszych rodzinach rycerskich i ziemiańskich tradycji, a także płynącego stąd poczucia godności, odpowiedzialności i świadomości obowiązków społecznych. Świętą Urszulo, przyczyń się za nami, abyśmy nadal mogli służyć Bogu, Polsce i bliźnim w naszych rodzinnych gniazdach. Amen. Za zezwoleniem Władzy Duchownej

Patronem Wielkopolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego jest

Ziemianie. A kto to?
Polskie Towarzystwo Ziemiańskie
Zarząd Oddziału